Savaş KÖKSAL

TABLO

 

TÜRKÇE DEYİMLER VE MATEMATİK

 

A dan Z ye kadar

A=Alfabenin harfleri A={A,B,C, …, Z}

 

Abbas yolcu

 

Açık kabı it yalar

 

Açık kapı bırakmak

A= [1,+∞) = 1x<∞, xA

 

Açık kapı bırakmamak

Açılan parantez sayısı kadar parantez kapatmak

 

Açık senet vermek

 

Açıkta kalmak

 

Açlık ile tokluğun arası yarım yufka

açlık < yarım yufka < tokluk

 

Adı çıkacağına canı çıksın

Matematik en zor derstir.

 

Adım adım yer edeyim, gör sana neler edeyim

 

Adres göstermek

A matrisinin aij elemanının adresi i. satır ve j. sütunun kesiştiği noktadır

 

Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe ermez

Ağazın boyuna x diyelim, x < atmosferin yüksekliği

 

Ağzı bir karış açık

 

Ağzı var, dili yok

p önermesi=ağız, q önermesi=dil p=1, q= 0

 

Ağzından çıkanı kulağı duymamak

Kulağın duymadığı = ağız -x

 

Ağzından dilinin altındaki baklayı çıkarmak

Ağız -

 

Ağzının payını almak (vermek)

 

 Akıntıya (karşı )kürek çekmek

 

Aklı beş karış yukarıda

Akıl=X5*karış

 

Aklını başına toplamak

Başı + Aklı

 

Aksiliği üstünde olmak

Z= (Kişi)Aksilik

 

Akşamdan sabaha kadar

Akşam t < Sabah

 

Al benden de o kadar

 

 

Al gülüm ver gülüm

x2-2x=35 işimizi kolaylaştırmak için denkleminde sol tarafa al gülüm ver gülüm yaparsak;
x2-2x+1-1=35
(x-1)2=36 elde ederek işimizi kolaylaştırırız

 

Al kiraz üstüne kar yağmış

 

Alışmış kudurmuştan beterdir

Soru: Üç yumurta bir liradır. 27 yumurta kaç lira eder?

Alışılmış Cevap: Önce 1 yumurtanın fiyatını bulalım. 1/3=0,333…kuruş
Alışılmamış cevap: 27/3=9 lira

 

Ali'nin  külahını Veli'ye, Veli'nin külahını  Ali'ye giydirmek

ln y = ex,  ln x = ey

 

Allahı çok insanı az bir yer

 

Allah'tan umut kesilmez

0!=1 dir.

 

Altı alay, üstü kalay

 

Altı kaval, üstü şişhane

(6*kaval)şişhane

 

Altın anahtar her kapıyı açar

 

Altından girip üstünden çıkmak

 

Altını üstüne getirmek

A=xy , B=yx

 

Altta yok, üstte yok

00

 

Anadan doğmuşa dönmek

ln(ex) = x

 

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al

Tümevarım yöntemiyle gösterelim;
n=1 için anneanne=güzel, akıllı ve çalışkan
n=2 için anne=güzel, akıllı ve çalışkan
n=3 için kız=güzel, akıllı ve çalışkan
. . . 
n=n için n. kuşaktan torun = güzel, akıllı ve çalışkan olduğunu kabul edersek
(n+1). göbekten torunda genler bozulmadığından haliyle güzel, akıllı  ve çalışkan olacaktır.

 

Aralarında dağlar kadar fark olmak

1. a,bR nin max(a-b) olacak şekilde seçilmesi

2. x=?, y=  gibi farklı dünyalardan olmak

 

Aralarından su sızmamak

Küme olarak;
A={ x| xϵ (0,1], ϵ  }
B={ x| xϵ [1,2), ϵ  }
Fonksiyon olarak;
y=f(x) fonksiyonu ile teğetinin y-f(xo) = f '(xo)(x-xo) arasından su sızmaz

 

Arası açılmak

 

Ardı arkası kesilmemek

 

Arifeyi gösterip, bayramı göstermemek

y=1/(31-x), x ϵ N, 1≤ x≤31

 

Aş tuz ile, tuz oran ile

aş + = yemek, tuz 0, n>1

 

Ateş ile barut bir arada durmaz

A=Ateş, B=Barut  A∩B=

 

Ateş olsa cirmi kadar yer yakar

 

Atılan ok geri dönmez

 

Ayağını yorganına göre uzatmak

 

Aynı kapıya çıkmak

d1 ve d2 doğrularının kesiştiği noktaya A diyelim. A noktası ortak olduğundan hem d1 , hem de d2 doğrusunun denklemini sağlar.

 

Aynı karede yer almak

RxR de tanımlı karenin geometrik yerindeki farklı noktalardan herhangi ikisi olmak

 

Aynı yastıkta kocamak

 

Az ateş çok odun yakar

 

Az kalsın

 

Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz

f(x)=1/x
x=1 için y= 1 x=2 için y=0,5 x=5 için y=0,2

 

Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez

 

Azmin elinden kurtuluş yoktur

n→∞ için
1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n =

 

Azraile bir can borcu olmak

 

Baca eğride olsa dumanı doğru çıkar

Baca f(x) = tanx, duman f(x) = a

 

Başa dönmek (Sil baştan)

(13)Mod12=1

 

Başım gözüm üstüne

 

Başını ortaya koymak (a,b) baş=(a+b)/2

 

Başlamak bitirmenin yarısıdır

başlamak = bitirmek / 2

 

Beş para etmez

Değer < 5*para

 

Beşikten mezara kadar

 

Bilen ile bilmeyen bir olmaz

Bilen ≠ bilmeyen ≠ 1

 

Bindiği dalı kesmek

 

Binin yarısı beşyüz oda bizde yok

 

Bir arpa boyu yol almak

Arpa boyu=1,25 cm. Ay dünyadan her yıl yaklaşık 3,8 cm uzaklaşarak 4,5 milyar yılda başlangıçtakinin 18 katı mesafe olmuştur.

 

Bir ayak üstünde bin yalan söylemek

 

Bir çiçekle yaz gelmez

ç=çiçek, yaz = { ç ç 2, çϵN }

 

Bir dediği bir dediğini tutmamak

A={x| x ϵ Q , x= }

 

Bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz

 

Bir dereceye kadar

≤ 1o

 

Bir elmanın iki yarısı olmak

 

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var

x = fincan kahve sayısı, f: hatırı olan süre (yıl) fonksiyonu,
f(x) = 40x
x=1 fincan kahve için: f(1)=40 yıl hatırı var.
x=2 fincan kahve için: f(2)=80 yıl hatırı var.

 

Bir iş veya durumun tersine dönmesi

 

Bir karıyla bir koca dırdır eder her gece

 

Bir koltuğa iki karpuz sığmaz

1 koltuk < 2 karpuz ≤ 2 koltuk

 

Bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak

 

Bir pire için yorgan yakılmaz

f=yorgan yakma fonksiyonu, p=pire, p  1,  pϵN olmak üzere
f(p) = { p| p 2 }

 

Bir pul etmemek

f değer fonksiyonu, x değeri ölçülecek değişken, p=pul

f(x) < 1p

 

Bir sıçrarsın çekirge iki sıçrarsın çekirge sonunda yakalanırsın çekirge

 

Bir tahtası eksik olmak

x kafadaki tahta sayısı f(x)=x-1

 

Bir taşla iki kuş vurmak

x=taş, y=kuş f(x)=y=2x,  x=1 verirsek y=2 elde ederiz.

 

Bir şeyi aklından çıkarmak

Akıl – x, x=herhangi bir şey

 

Bir yastığa baş koymak

A={gelin, güvey}, B=f(A)={bir yastık} f(gelin)=1 yastık, f(güvey)=1 yastık

Örten (yorgan) fonksiyon olarak tanımlıdır.

 

Bire beş katmak

1+5 = 6

 

Bire bin katmak

F(x)=x+1000 fonksiyonunun x=1 deki değeri

 

Birini cebinden çıkarmak, Birini çileden (zıvaneden) çıkarmak

f(x)=cep – x (x=biri)

 

Birlikten kuvvet doğar

 

Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer

 

Bokunu çıkarmak

 

Büyük balık küçük balığı yutar

B = büyük balık, A = küçük balık, A  B 

 

Cami ne kar büyük olursa olsun imam bildiğini okur

 

Cana can katmak

 

Cascavlak (ortada) kalmak

0Z-, 0Z+

 

Cin olmadan şeytan çarpmak *

 

Çalışmak ibadetin yarısıdır

2*çalışmak = 1*ibadet

 

Çarşambanın gelişinden, perşembe bellidir

x=çarşamba   x+1=Perşembe

 

Çember içine almak

Noktanın geometrik yerini x2+y2=r2 içinde kalacak şekilde tanımlamak

 

Çıkmadık canda umut vardır

pozitif x sayısı ne kadar küçük olursa olsun
x/2
≥ 0 dır

 

Çıkmaz ayın son çarşambası

 

Çift görmek

Gerçekte x=a, görünen x=2a

 

Çizgisinden sapmamak

 

Çobanın gönlü olsa tekeden süt çıkarır

f gönüllü çoban fonksiyonu

f(teke)= teke-süt

 

Çoğu gitti azı kaldı

giden=%51, kalan=%49

 

Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz

Bir kişinin P(y)=0.01 (%1) ihtimalle yalan söylediğini kabul edelim. 
Bu kişi 100 000 söz ederse, bunların  1000 tanesinin yalan olacağı sonucuna varabiliriz. 
Haram kısmı benzer yolla ispatlanabilir.

 

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı

 

Değer vermek

y=f(x) fonksiyonunda x=a ya karşılık gelen (a,b) ikililerini bulmak, a,b R

 

Deliye her gün bayram

 

Derde dert eklemek

 

 

 

Dertsiz başını derde sokmak

X=1 eşitliğinde her iki tarafı z(y+5) ile çarpalım)

xyz+5xz-yz-5z=0

 

Dervişin fikri neyse zikri de odur

fikir(derviş)=zikir (derviş)
fikir=f, zikir=g, derviş=x alırsak
f(x)=g(x) fonksiyonların eşitliğini elde ederiz.

 

Deveden büyük fil var

 real sayılar kümesi,  kompleks sayılar kümesi olmak üzere;
     dir

 

Diken üstünde olmak

 

Dini imanı para

dini = $ = imanı

 

Dinsizin hakkından imansız gelir

 i=dinsiz, -i= imansız

i=  eşitliğinde her iki tarafı imansız (-i) ile  çarparsak
-i2=1 elde ederiz.

 

Doğru bildiği yoldan ayrılmamak

y= ax + b a,b R sabitler olmak üzere xn R için elde edilen yn değerlerinden oluşan (xn , yn) ikilileri doğru yoldan ayrılmazlar.

 

Doğru bilinmeyince eğri bilinmez

Doğru y=ax, eğri y=axn + bxn-1+…   n2, Öğrenmeye daima basitten (doğrudan) başlamak gerekir.

 

Dolap beygiri gibi dönmek

x2+y2= r2   r=dolap beygirinin döndüğü çemberin yarıçapı

Çember üzerindeki (xn,yn) noktalarına göre sırayla ve sürekli konum değiştirmek.

 

Domuzun kuyruğunu kes yine domuz

 

Dost başa düşman ayağa bakar

|AB| |CD| ile düşman ise bakış açısı α < 45o
|AB| |CD| ile dost ise bakış açısı α = 9

 

Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur

1 * Düşman > 1000 * Dost

 

Dört dönmek

 

Dört dörtlük

 

Dört köşe olmak

 

Durumdan ders (vazife) çıkarmak

Durum – vazife (durum - ders)

 

Dünyanın tadını çıkarmak

Dünya - tat

 

Düz duvara tırmanmak

xyz üç boyutlu uzayda dikey z yönünde artan değerler almak

 

Eğri oturup doğru konuşalım

 

El elden üstündür

 

Elde bulunan beyde bulunmaz

Elin sahip olduğu varlıkların kümesi = E,

Beyin sahip olduğu varlıkların kümesi = B olsun.

 E dir

 

Eli aza varmamak

 

Eli cebine varmamak

f elin hareket fonksiyonu olmak üzere;


Eller, cep noktasına sağdan ve soldan giderken limitler ile fonksiyonun cep noktasındaki değeri farklı olduğundan sürekli değildir.

 

Emanet ata binen tez iner

(x-1)4-3(x-1)2+2=0 denklemini çözmek için geçici olarak (x-1)2= at binelim.

(at)2-3(at)+2=0 elde ederiz. (at)1=1,(at)2=2
elde ettikten sonra attan inilmek zorunda kalınır.

(x-1)2= 1 ve (x-1)2= 2

 

Er olan ekmeğini taştan çıkarır

Er olan = taş-ekmek

 

Er oyunu üçtür

 

Erenlerin sağı solu olmaz

 

Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır

Erkeklik *  = Kaçmak

 

Eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması

Sıpanın oynaması = yol - eşek

 

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek

 

Et tırnaktan ayrılmaz

 

Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar

 

Fark etmez

 

Fazla mal göz çıkarmaz

 

Gelen ağam, giden paşam (Gelen paşam, giden ağam)

y = sinhx    dy/dx = coshx, y = coshx   dy/dx = sinhx

 

Görüntü var ses yok

A kümesinin f fonksiyonu altındaki görüntüsü Af(A), ses f(A)

 

Göz açıp kapayıncaya kadar

 

Gözü kapalı olmak

 

Gül üstüne gül koklamak

 

Günahı kadar sevmemek

 

Güneşe karşı işemek

 

Günleri sayılı olmak

Günlerin sayma sayıları veya onun bir alt kümesiyle eşlenebilmesi

 

Güzeli herkes sever

 

Güzellik onsa dokuzu dondur

Güzellik = İç güzellik + Dış güzellik

10 = iç güzellik + 9

İç güzellik = 1 sonucuna varılır

 

Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca

ali, hoca ϵ  ali+hoca=hoca+ali,
ali*hoca=hoca*ali değişme özelliği vardır.

 

Hamama giren terler

lny = ln(2x)+ln(x+1)+c denkleminde c integral sabiti lnc olarak alınır.

 

Hariçten gazel okumak

 

Hatasız kul olmaz

Kullar kümesi = K olsun, K  kümesinin her kulu en az bir hatası olacak şekilde tanımlanmıştır.
g=günah sayısı, N doğal sayılar olmak üzere;
K={  
 x ϵ K için x=g; g ≥1 olacak şekilde  g ϵ N vardır}

 

Hayatından çıkarmak

 

Hazıra dağ dayanmaz

f(x)=y =xn n ϵ N olmak üzere yüksek dereceden polinom fonksiyonudur;

n+1 nci dereceden türevi= fn+1(xn) = 0 dır.

 

Hem çalar, hem oynar

Çalanlar kümesi A, oynayanlar kümesi B olsun

Hem çalıp, hem oynayanlar kümesi = A∩B

 

Her ağacın meyvesi olmaz

 

Her biri başka bir hava çalmak

 

Her çok azdan olur

 

Her gün bir olmaz

 

Her gün papaz pilavı yemez

 

Her güzelin bir kusuru vardır

 

Her halükarda

Sayı doğrusu üzerinde seçilen herhangi bir x noktasının her durumda reel sayı olması

 

Her horoz kendi çöplüğünde öter

 

Her inişin bir çıkışı vardır

y=f(x)=ax2 + bx + c, a ϵ R+  b,c ϵ R

 

Her işte bir hayır vardır

 

Her kelin bir kör alıcısı bulunur

A={ keller, körler} kümesi,  alma işlemi * olsun.   a, b ϵ A için a*b=c c ϵ A vardır.
A kümesi alma işlemine göre kapalıdır. 

 

Her kuşun eti yenmez

 

Her sakaldan bir tel çeksen köseye sakal olur

 

Her taş baş yarmaz

 

Herkes sakız çiğner ama Çingene kızı tadını çıkarır

A={ x | x ∈A için x sakız çiğner, x=Çingene kızı ise x=sakız-tadı }

 

Hesabı kapatmak

Borç miktarı = x   x=0

 

İçi dışı bir olmak

 

İçi dışına çıkmak

 

İçtikleri su (yedikleri içtikleri) ayrı gitmemek (aynı sudan içmek)

 

İğne atsan yere düşmez

R reel sayılar olmak üzere;
yer = x düzlemi olarak tanımlayalım.
a,b ϵ  için  2 de tanımlı olmayan (a,b) ikilisi yoktur.

 

İhtimal vermemek

Havaya atılan paranın dik gelme olasılığına x dersek, 
P(x)= 0

 

İki ateş arasında kalmak

 

İki cambaz bir ipte oynamaz

 

İki dirhem bir çekirdek

 

İki kat olmak

 

İki kere iki dört eder

 

İki lafı bir araya getirememek İki ayağı bir pabuca girmemek

 

İki seksen uzanmak

 

İki sözü bir araya getirememek

A={x | x bir araya getirilen sözcükler kümesi }

s(A)=1

 

İkide bir

 

İn cin top oynamak

+1=0, ( =cos +isin )

 

İncir çekirdeğini doldurmamak

İncir çekirdeğinin hacmi = V, Doldurulan miktar = X olsun

V > X

 

İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur

a) Sabit fonksiyon: f(x)=a,   f(7)=a,  f(70)=a
b) Türev olarak: y=f(x)=ex olsun.

 

İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü

 

İyi evlat babayı vezir, kötü evlat babayı rezil eder

 

İyi insan sözünün üstüne gelir

 

Kafasını taştan taşa çarpmak

 

Kalıbının adamı olmamak

X=1, x=5

 

Kalın incelene kadar, incenin canı çıkar

 

Kar ne kadar yağarsa yağsın yaza kalamaz

 

Kar zararın ortağıdır

 

Kara batak gibi bir batar bir çıkar

Fonksiyonu: karabatak(x) = sin(x)
x eksenini su seviyesi olarak tanımlayalım.

 

Kasımdan on gün önce ek, on gün sonra ekme

 

Kaş yapayım derken göz çıkarmak

 

Kaşık ile toplar kepçe ile dağıtır

n→∞
(1+1/2+1/4+1/8+1/16+...+1/2n ) - 2 = 0

 

Kaşla göz arasında

 

Kelimenin tam anlamıyla

F(x)= kelime(x) = [x] = {x| kelime(x)=x, x tamsayı ise, tamsayı değilse x den önceki tamsayı}

 

Keskin sirke küpüne zarar

 

Kılı kırk yarmak

kıl=k, f(k)=k/40

 

Kırdığı ceviz bini aştı

ceviz=c, f kırma fonksiyonu

f(c) > 1000

 

Kırkbir kere maşallah

41 x maşallah

 

Kırkından sonra azmak

 

Kısa günün karı az olur

 

Kısmetten fazlası olmaz

 

Kıssadan hisse çıkarmak

kıssa - hisse

 

Kimin arabasına binse onun türküsünü söyler

f fonksiyonu birinci kişinin arabası, x+1 birinci kişinin türküsü, f(x) = x+1
g fonksiyonu ikinci kişinin arabası,  x-1 ikinci kişinin türküsü, g(x) = x-1
olsun. Şimdi x=2 yi her iki arabaya bindirelim
f(x)=x+1
f(2)=2+1=3
g(x)=x-1
g(2)=2-1=1

 

Kimine sivrisinek saz, kimine davul zurna az

A={ sivrisinek, saz }, B={ davul, zurna, cümbüş }

 

Kitabına uydurmak

 

Kork nisanın beşinden, öküzü ayırır eşinden

5 nisan = 2*öküz – 1*öküz (eşi)

 

Korkak bezirgan ne kar eder ne zarar

 

Korkunun ecele faydası yoktur

Ecel + Korku = Ecel, korku etkisiz (birim) elemandır.

 

Koyun olmayan yerde, keçiye Abdurrahman Çelebi derler

x= koyun, y= keçi, z= Abdurrahman Çelebi
x = 0  
   y = z

 

Kozunu paylaşmak

 

Köküne kibrit suyu dökmek

f(x) = + k, k=kibrit suyu

 

Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek

 

Kötü söyleme eşine ağı katar aşına

 

Kötü söz adamı dinden çıkarır, tatlı dil yılanı delikten çıkarır

Hötü söz = din – adam, tatlı dil = delik - yılan

 

Kulağı ters taraftan göstermek

 

Kurcalama sivilceyi çıban edersin

 

Kurtla ortak olan tilkinin hissesi ya tırnaktır ya bağırsak

 

Kuş sütünden başka her şey var (Bir kuş sütü eksik)

A={ x| xϵ A , x ≠ kuş sütü}
A = E-{kuş sütü}, E=evrensel küme
 

 

Kümeden düşmek (Kümeye çıkmak)

A1= {FB, GS, BJK, AG}, A2= {FB, GS, BJK} Ankara gücü kümeden düştü

 

Mart çıkmadıkça dert çıkmaz

x-dert = eror

y=x-mart
z= y-dert

 

Mart içeri pire dışarı

 

Merdiven basamak basamak çıkılır

 

Mısırda sağır sultan bile duydu

 

Milyonda bir, bin kat, bin parça olmak

 

Nal toplamak

nal + nal + nal + …

 

Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına. (Ne ekersen, onu biçersin)

Birim fonksiyon y=f(x)=x
f(1)=1,  f(2)=2,  f(3)=3, …, f(n)=n

 

Ne kadar sallarsan salla, donuna düşer son damla

 

Ne kadar varsa hepsini ver

 

Ok yaydan çıktı

yay-ok

 

Okka her yerde 400 dirhem

x = okka = 400 dirhem
x
ϵ N,  x ϵ Z, x ϵ Q, x ϵ R | x=400,
N=Doğal sayılar, Z=Tam sayılar, Q=Rasyonel sayılar, R= Reel Sayılar

 

Olmayacak duaya amin demek

sayısının bir rasyonel sayı olduğunu kabul edelim. O zaman rasyonel sayıların tanımı gereği  a ve b aralarında asal tam sayı, b  0 olmak üzere  şeklinde yazılabilmesi gerekir ki bu da olmayacak duadır.

 

Ortak olmak

 

Öküze boynuzu yük değil

+ 2 =

 

Ölüm; dünyaya ait işleri sıfırla çarpmaktır.

 

Ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlekte oraya gider

 

Önce can sonra canan

 

Örsle çekiç arasında

 

Özü sözü bir olmak

özü = sözü = 1

 

Papaz her gün pilav yemez

 

Parası çok, aklı az

f(x) fonksiyonu, x=para noktasında maksimum,

x=akıl noktasında minimum değerini almaktadır.

 

Parmaklarını birlikte yemek

 

Paşa paşa gel

paşa paşa gel = (paşa)2 gel

 

Payına düşmek, payını almak

 

Pekmezi küpten kadını kökten al

(pekmez)3 +

 

Pılıyı pırtıyı toplamak

pılı + pırtı

 

Pişmiş aşa soğuk su katmak

 

Ramak kalmak

f(x) =  fonksiyonunda x değerleri arttıkça (x∞), fonksiyonun değeri sıfıra ramak kalmaktadır.

 

Rota değişmek

 

Rüştünü ispat etmek

x= herhangi bir kişinin yaşı olmak üzere, x18 şartının sağlanması

 

Sabrı tükenmek

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,…

 

Saçı uzun, aklı kısa

 

Saf değiştirmek, El değiştirmek, Bir öyle bir böyle

f(x)=(-1)n nϵN olmak üzere n=1 için f(x)=-1, n=2 için f(x)=+1, n=3 için f(x)=-1, n=4 için f(x)=+1, ... tek ve çift olma durumuna göre saf değiştirir

 

Sağ gösterip sol vurmak

 

Sağa sola bakmadan

 

Sağını solunu bilmemek

 

Sağlama almak

 

Samanlık ne kadar dolu olursa olsun yine de bir tutam ot alır

a=1/101000 ve  b=2/101000 birbirlerine çok yakın iki rasyonel sayı olsun.
Otun koyulacağı yer = (a+b) / 2 = 1,5/101000 

 

Sayılı gün tez geçer

Dünyanın yaşı 4,5 *109 yıl 1,6 *1012gün geçti

 

Sayısını Allah bilir

x ? Z+

 

Sıçan deliğe sığmamış, kuyruğuna birde kabak bağlamış

sıçan bel çevresi > delik,

sıçan bel çevresi + kabak >> delik

 

Sıfıra sıfır, elde var sıfır

0+0=0, 0-0=0, 0.0=0

 

Sıfırdan başlamak

 

Sırrını açma dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna

a=sır,  b=a+1, c=b+1, d=c+1, e=d+1, f=e+1, g=f+1,h=g+1, i=h+1, j=i+1, k=j+1,
l=k+1, m=l+1, n=m+1, p=n+1, r=p+1, s=r+1, t=s+1, u=t+1, v=u+1, x=v+1, y=x+1

 a=1 ise b=2, c=3, …

 

 

Sinekten yağ çıkarmak

sinek-yağ

 

Sinir küpü olmak

x, bir kişi olmak üzere x=(sinir)3

 

Solda sıfır

x= 00000000001

 

Son noktayı koymak

Noktalar kümesi, A nokta sayısı=n ise sayıların bir noktayı göstermek üzere

A={1,2,3,…. , n-1, .}  

 

Sona kalan dona kalır

 

Sonu gelmek, Sonunu getirmemek

 

Söz gümüşse sükut altındır

söz = gümüş sükut = altın

(tersi her zaman doğru değildir. sükut = altın söz gümüş olabilir)

 

Sözü sözüne uymaz

söz(i) ≠ söz(j) (ij)

 

Sözüm meclisten dışarı

 

Suyu getiren de bir, testiyi kıran da

su getiren = testi kıran = 1

 

Suyunun suyu

y=f(x) suyu= (x), suyunun suyu= (x)

 

Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar

 

Şans tanımak

 

Şansı dönmek

 

Şeytana pabucunu ters giydirmek

 

Şeytanla ortak buğday eken samanını alır

 

Taş ne kadar ıslanırsa deli o kadar uslanır

 

Taş taş üstünde bırakmamak

 

Tatlı dil yılanı delikten çıkarır

f = tatlı dil fonksiyonu, y = yılan, d = delik
f(y) = d - y

 

Teğet geçmek

 

Tepe taklak olmak

A (m x n) mertebeden bir matris olmak üzere A'nın transpozu AT , A matrisinde satırların sütun, sütunların satır haline gelerek n x m mertebeden tepe taklak olmuş halidir.

 

Ters yüz etmek (çevirmek)

 

Teyze ana yarısıdır

2.teyze = 1.ana   teyze =

 

Tozu dumana katmak

Duman + Toz

 

Uykusunu bölmek

 a 2 aZ

 

Uzun lafın kısası

 

Üç aşağı beş yukarı

35 ya da

 

Üç kuruşa beş köfte yok

 

Üç nala bir topal eşeğe kalmak

= 3n + c (n=nal, c=topal eşek)

 

Üstünden atmak

y = x   lny = 5lnx

 

 

Vakit nakittir

t = TL Saat ücreti=10 TL ise 8*t=80 TL=1 gün

 

Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur

 

Ya herrü, ya merrü

Olasılığı P ile gösterirsek,
P(herrü)=%50, P (merrü)=%50

P(herrü)+P(merrü)=1

 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

 

Yamuk yapmak

 

Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder

 

Yedi kat yabancı

y=f(x)=7x, x=yabancı

 

Yedi kat yerin dibine geçmek

f(x)=-7x, x:kişinin boy uzunluğu (cm)

 

Yedisinden yetmişine kadar

f(x)= { x |  7≤ x ≤ 70, x kişinin yaşı }

 

Yerden göğe kadar

 

Yeri göğü birbirine katmak

 

Yerin kulağı vardır

Yerin sahip oldukları küme A olsun. x=kulak olsun.

A= { x |   }

 

Yetti artık (yeterde artar)

 

Yığılıp kalmak

xo=yığılma noktası, L= kalınan yer olmak üzere,

 

Yol geçen hanı

y=x, ϵ 

 

Yolları ayrılmak

 

Yolun açık olsun

 

Yumurtadan çıkan tavuk yine yumurta çıkarır

yumurta-tavuk = tavuk -yumurta

 

Yüz verme arsız olur

 

Zerre kadar (varla yok arası)

ε komşuluğunda *

 

Zevkini çıkarmak

 

Zeytinyağı gibi üste çıkmak