Savaş KÖKSAL

Problem nasıl çözülür?


Problem çözerken izlenmesi gereken adımlar.
 

1. Adım : Soruyu bir defa değil, birden fazla okuyunuz. Gerçekten, sorulan şeyin tam olarak ne olduğundan emin oluncaya kadar soruyu defalarca okuyunuz.

2. Adım : Bazı sorularda, uygun bir şekil yada şekiller çizerek sorunun ne istediğini şekil üzerinde tespit ediniz.

3. Adım : Verilen değerleri “verilenler” başlığı altında sembolleri, değerleri ve birimleri ile birlikte yazınız.

4. Adım : Şimdi bilinmeyenleri, istenilenleri birimleriyle birlikte bir liste halinde yazınız. Neyi çözmeniz gerektiğini açıkça anlayınız ve bundan emin olunuz.

5. Adım : Bu problemin çözümü için verilen ve istenilenleri içeren hangi denklem veya fonksiyonları kullanacağınızı tespit ediniz.

6. Adım : Verilen değerleri denklemde yerine koyarak denklemi çözünüz. Birimleri doğru olarak kullandığınızdan emin olunuz. Yaptığınız işlemlerde ara basamakları gösteriniz..

7. Adım : Cevabınızı, altını çizerek veya bir kutu içine alarak belirtiniz.

8. Adım : Cevabınızı kontrol ediniz, birimler doğru mu? Cevap mantıklı mı?

Başarılar dilerim.